Familjeterapi/familjerådgivning

Nya faser i livet skapar behov av utveckling i familjerelationerna. Tidigare välfungerande
livsstrategier och kommunikationssätt behöver ibland förändras.

Jag erbjuder samtal med
fokus på par- och familjerelationer.

Tillsammans söker vi:
ny förståelse kring uppkomna situationer och relationer
kommunikation som stödjer relationers utveckling
utveckla relationer där personliga behov får utrymme
skapa stödsystem för en utvecklingsprocess