Individuella samtal

I samband med stress, livsfasförändring eller livskris så kan du upptäcka att tidigare
välfungerande livsstrategier inte fungerar längre.

Jag erbjuder samtal som:

skapar ny förståelse kring den uppkomna situationen och dina egna reaktioner
ger dig utrymme att reflektera kring dina aktuella behov
hjälper dig till nya välfungerande livsstrategier
stödjer din personliga utvecklingsprocess