Kompetens

Kompetens
Jag är utbildad socionom (140p), familjeterapeut (motsv 30p) och handledare (40p).
Inom det psykosociala arbetsfältet har jag ett flertal vidareutbildningar i par- och familjeterapi, nätverksarbete samt
kroppsinriktad terapi.

Inom fältet ledarskap/organisation har jag fortbildning i Klart Ledarskap via Provins Fem (instruktör)
och i Systemic Centered Training via SCTRI i Atlanta, USA.

Jag har arbetat klientcentrerat med ungdomar, par, familjer och nätverk sedan 1988 samt utbildat inom området.
I ämnet handledning skrev jag en 10p uppsats 1989 och har sedan 1995 arbetat med handledning av främst personalgrupper. Handledningsuppdragen har under 2000-talet också inneburit nischad handledning för chefer och ledare. Sedan 2005 arbetar jag
också som processinriktad organisationskonsult med uppdrag att stödja utveckling av ledarskap och organisation.

Min kompetens består idag av en god förmåga att möta människor som privatpersoner eller som ledare/medarbetare i
organisationer. Jag leder utvecklande samtal som stödjer varje givet sammanhang att formulera mål, integrera ny kunskap
och stimulera beteenden som leder till utveckling. För mig är det berikande att arbeta med utvecklingsprocesser på olika nivåer.
Det är min kompetens.
Det genererar också kompetens.

CV? Ta kontakt!