Teori

Mitt arbete baserar jag i huvudsak på systemiska teorier.

Vi människor konstruerar vår verklighet genom språket i samspel med andra i vår omgivning. Våra bilder av liv, identitet,
relationer, bilder av problem och möjligheter, skapas inom individer, mellan människor och inom varje större system, såsom
familj, grupp och organisation. Varje levande system påverkar och påverkas ömsesidigt av sammanhang och omvärld.

Allt liv är rörelse och innebär förändring. Vår utmaning som människor är att leva i förändring och vara lyhörda för egna
och omvärldens behov. Vi kan som individer, familjer, grupper och organisationer ibland hamna i obalans eller låsningar,
vilka gör att vi inte får tillgång till våra resurser. Då hindras mänskliga behov att tillgodoses och organisationer mål att uppnås.

Mänskliga system såsom individer, grupper och organisationer utvecklas genom:

att i samtal genuint utforska varje enskild situation
att sortera information och skilja mellan fakta, tankar, känslor och viljor
att skapa kommunikation som stödjer att kunskap och erfarenheter tas tillvara
att integrera nya eller oanvända perspektiv
att ny förståelse skapas
att förändring i kommunikativa beteenden sker

Det gäller dig som person, din parrelation/familj och din arbetsplats/organisation.