Utbildning

När omvärlden förändras så ökar behovet av fortbildning. Kommunikativa färdigheter blir allt viktigare för våra organisationer, både internt och externt.

Jag erbjuder olika utbildningar som är inriktade på kommunikation, samtal, grupp, handledning och ledarskap.

Exempel på uppdragsutbildningar
• Fortbildning av erfarna socialarbetare
– Ludvika kommun 2012
• Utbildningshandledning på Samarbetssamtal (15hp)
och på Handledarutbildning (30hp)
– Ersta Sköndal Högskola
• Fördjupad handledarutbildning
– Ersta Sköndal Högskola 2015