Tjänster

I dialog erbjuder jag tydliga former för utveckling genom att:

 • formulera mål
 • utforska och sortera olika typer av information
 • integrera ny information med tidigare erfarenheter
 • tydliggöra vägval
 • stödja beteenden som leder till utveckling
Johan Wisén Porträtt

Individ

I handledning eller coaching stödjer jag dig till personlig utveckling i din yrkesroll. I våra samtal utvecklar du de sidor av dig själv som bidrar till så funktionella rolltagningar som möjligt.

Jag erbjuder också samtal för personlig utveckling till dig som privatperson.

Par och Familj

Ibland kan tidigare välfungerande strategier behöva förändras och negativa mönster brytas. Jag stödjer er att tillsammans utveckla samspel, kommunikationssätt och beteenden där personliga behov kan tillgodoses och relationer utvecklas och fördjupas.

Grupp

Grupper kan genom externt stöd ta utvecklingssteg, oavsett vilken fas man befinner sig i. Jag stödjer er att utveckla kommunikation och beteenden som ökar er förmåga att ta funktionell roll i olika sammanhang. Det gäller både gruppens medlemmar och gruppen som helhet. Det gäller utveckling av ledningsgrupper likväl som handledning av medarbetargrupper och team med gemensamma uppdrag.

Organisation

Varje organisation behöver då och då ta nya utvecklingssteg och det är ofta klokt att då samarbeta med externa resurser. I nära samarbete med uppdragsgivare och ledning erbjuder jag olika former av utbildning och stöd med fokus på intern kommunikation, rolltagande, feedback, lärande, samverkan och ledarskap.

Kunder

Stockholms Stad, Nacka kommun, Volvo Cars, Propellerhead, Svenska Kyrkan, Marie Cederschiöld Högskola.

Teori &
Metod

Mitt arbete baserar jag i huvudsak på systemiska teorier som utgår ifrån att vi människor konstruerar vår verklighet genom språket i samspel med andra i vår omgivning. Våra bilder av liv, identitet, relationer, problem och möjligheter skapas inom individer, mellan människor och inom varje system såsom familj, grupp och organisation. Varje levande system påverkar och påverkas ömsesidigt av sammanhang och omvärld.

Vår utmaning som människor är att leva i förändring och vara lyhörda för våra egna och omvärldens behov.

Allt liv är rörelse och innebär förändring. Vår utmaning som människor är att leva i förändring och vara lyhörda för våra egna och omvärldens behov. Vi kan som individer, familjer, grupper och organisationer ibland hamna i obalans eller låsningar, vilket kan hindra mänskliga behov att tillgodoses och organisationers mål att uppnås. Externt stöd kan då behövas för utveckling.

Utveckling sker bäst I en psykologiskt trygg miljö där vi nyfiket kan utforska våra grundantaganden om oss själva och omvärlden. Externt stöd bidrar till nya upptäckter, att ny och relevant information kan integreras med tidigare erfarenheter och att förändrade beteenden stimuleras.

Utbildning

Jag är utbildad socionom, familjeterapeut och handledare med flertal vidareutbildningar i systemisk och relationell terapi. Inom fältet organisation/ledarskap så är jag bl.a. utbildad i Klart Ledarskap och System Centered Träning (SCTRI).

Kontakt

 • Postadress
 • Sickla Kanalgata 85
 • 120 68 Stockholm
 • Mottagning
 • Båtbyggargatan 10
 • 120 68 Stockholm